نقاشی سفید

 

برای اینکه دفتر نقاشیش سفید بود معلم تنبیه اش کرد غافل از اینکه دخترک فقط خدایی رو کشیده بود که همه می گفتند دیدنی نیست...!!

 

از کتاب " مــن، مــــنم؟!"( در ادامه مجموعه کتاب های سه جلدی " تـــو، تـــــویی؟! " - چاپ هشتم ) -- در دست تألیف ( چاپ توسط انتشارات ذهن آویز ) ، ورود به بازار کتاب ایران در پائیز 90


 WebLog: www.URU.persianblog.irموفق باشید * امیررضا آرمیون