یادت گرامی باد ای مرد...
 
آخرین روزهای سال و آخرین جمعه سال... و باز حس دلتنگی...

به یاد همه کسانی که گرما بخش زندگی مان بوده اند و الان در بین ما نیستند.

خدایا همه اسیران خاک را مورد رحمت بی کران خودت قرار بده.

آمین