سلام

سپاس از حضور با احساس همه عزیزانی که در روز جشن امضا در نمایشگاه کتاب تهران ما رو همراهی کردند.

ممنونم از همه اون 3000 نفری که در طول این نمایشگاه، مجموعه کتاب های «تو، تـویی؟!» و «من، منـم؟!» رو خریدند و دوباره ما رو حمایت کردند.

شما باعث شدید که کتاب های «تو، تــویی؟!» برای بار دوم در صدر پُرفروش ترین های نمایشگاه قرار بگیره.

امیدوارم در سالی که در پیش و رو داریم با ارائه کتاب های زیباتر، خاص تر و تاثیرگذارتر جبران لطف همه شما مهربانان رو کنم.

ممنونم از حمایت، لطف و همراهی دلگرم کنندتون

حضورتون سبز

با نهایت عشـــق

امیررضا آرمیـون