" رنگ خـــدا "


رنگ خـــداـ مامان! یه سوال بپرسم؟

زن کتابچه سفید را بست. آن را روی میز گذاشت : بپرس عزیزم .

- مامان خدا زرده ؟!!

زن سر جلو برد: چطور؟!

- آخه امروز نسرین سر کلاس می گفت خدا زرده !

- خوب تو بهش چی گفتی؟

- خوب، من بهش گفتم خدا زرد نیست. سفیده !!!

مکثی کرد: مامان، خدا سفیده؟ مگه نه؟

زن، چشم بست و سعی کرد آنچه دخترش پرسیده بود در ذهن مجسم کند. اما، هجوم رنگ های مختلف به او اجازه نداد...

 چشم باز کرد و گفت: نمی دونم دخترم. تو چطور فهمیدی سفیده؟

دخترک چشم روی هم گذاشت. دستانش را در هم قلاب کرد و لبخند زنان گفت: آخه هر وقت تو سیاهی به خدا فکر می کنم، یه نقطه سفید پیدا میشه...

زن به چشمان بی فروغ  و نابینای دخترک نگاه کرد و دوباره چشم بر هم نهاد و بی اختیار قطره ای اشک از گوشه چشمانش ...

 

 

 سخن روز :  مهم تر از آموختن اعداد به بچه ها این است که به آنها ارزشها را آموزش دهید...

 


موفق باشید * امیررضا آرمیون   :)

/ 4 نظر / 19 بازدید
مونا

درسته خدا سفیدچون اگه رنگ سفیدوتجزیه کنیم همه رنگهارودربرمیگیره.درسته خدابه رنگ تمام رنگهاست.

ل.ط

دستهایت پر از ستاره.

تاماي

عالي بود دوستم[لبخند]

tiny_angel

b nazare man khoda abie.az nazare shoma khoda che rangiee???