# کتاب:_تو،_تویی؟!

*** عیدی شما به یک دوست... هدیه ای به یاد ماندنی و تأثیر گذار... ***

  * عیدی شما به یک دوست... هدیه ای به یاد ماندنی و تأثیر گذار... *   ورود شما و دوستانتان را ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 16 بازدید

" برای استیو جابز، خالق اپل که ساعتی پیش در اثر بیماری سرطان درگذشت... "

  هیچ گاه والدین اش را ندید، فرزند آینده بود، رویایی در سر داشت: می خواست با سیب گاز زده ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 18 بازدید